NDBK

djNDBK´s hjemmeside

Get Adobe Flash player

NDBK.
Vores hjemmeside er i gang med at blive mere aktiv end den har været tidligere. Vi vil fremover skrive vores program her og sende oplysninger om kommende begivenheder..

HUSK

Generalforsamling
Fredag den 12. august kl. 19.00

1. Valg af diregent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af suppleanter.
8. Eventuelt.

Bemærk: Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest fredag d. 5 august 2016.

 

Sidste nyt fra NDBK